Privacy beleid

Algemeen
Dit beleid richt zich op het verduidelijken van welke informatie over de klant wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt. Verkoper doet er alles aan de privacy van haar klanten te waarborgen. Verkoper handelt in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming in alle landen waar zij opereert.
Persoonlijke informatie die Verkoper verzamelt
Verkoper verzamelt geen persoonlijke informatie zolang dit niet specifiek en bewust door de klant met goedkeuring is verstrekt. De enige informatie die verzameld wordt, is informatie die noodzakelijk is om orders uit te voeren en de faciliteiten die aangeboden worden op deze site uit te voeren.

Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang als dat noodzakelijk is en alleen gebruikt voor het doel waarvoor het verzameld is. 
Alle betalingsgegevens worden verwijderd van onze server zo snel als mogelijk nadat de order is uitgevoerd, dit als een extra veiligheidsmaatstaf.

Persoonlijke informatie wordt aan onze distribuanten en banken verstrekt met als doel het verzamelen van betalingen en het verzenden van orders. De overdracht van persoonlijke informatie is altijd voorzien van encryptiesoftware technologieën (SSL) om de veiligheid te waarborgen.Persoonlijke informatie van welk type dan ook wordt nooit overgedragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Ons beleid t.a.v. uw persoonlijke gegevens 
We volgen de Nederlandse wetgeving betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens. 
Deze strikte wetgeving beschrijft hoe persoonlijke gegevens beschermd worden wanneer deze door bedrijven worden opgeslagen in hun database.
Volgens deze wetgeving moeten we uw toestemming krijgen dat we uw gegevens mogen gebruiken en opslaan in onze database. Zodra u een aankoop doet bij Verkoper geeft u ons hier toestemming voor. Alle persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat of die we verkrijgen door een verkoopovereenkomst worden door Verkoper bewaard en Verkoper mag in deze functie geen informatie doorgeven aan een derde partij. Uitzondering hierop is, als koper , de klant, zich niet houdt aan gemaakte betalingsvoorwaarden. Bij uitblijven van betaling bij "Betaling Achteraf" zal koper of klant benaderd worden door de firma Billink, die verdere incasso in zal vullen. Perrsoonlijke gegevens worden alleen gebruikt met het doel dat wij aan onze verplichtingen ten opzichte van u kunnen voldoen bij een verkoopovereenkomst én in communicatie tussen Verkoper en de klant.

Geldend Recht 
Bezwaren tegen deze voorwaarden worden behandeld overeenkomstig de Nederlandse Wet