Algemene Voorwaarden

Zoekt u informatie over verzendkosten? Klik dan hier

Algemene voorwaarden

Met deze voorwaarden gaat u akkoord als u bij ons een bestelling plaatst.

Onder "verkoper" wordt bedoeld de eigenaar van de webshop.
Onder "klant " wordt verstaan de koper.

Prijzen
Mocht een prijs verkeerd zijn ingevuld dan kunnen wij besluiten om de order te annuleren. Heeft een klant reeds betaald dan wordt direct het aankoopbedrag terug gestort.

Betaling
Klant kan betalen door middel van

  • bankoverschrijving vooraf,
  • ideal betaling of
  • paypal betaling
  • Achteraf betaling via Billink

Indien klant kiest voor betaling achteraf

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Print Totaalshop in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses

b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Termijn van betaling achteraf

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Orderbevestiging
De orderbevestiging die klant per e-mail ontvangen is geen contract en houdt niet automatisch in dat de order geaccepteerd wordt door Verkoper.
Het is slechts een vastlegging van klants wens een product tegen een bepaalde prijs te kopen. Nadat een order is geplaatst wordt door Verkoper bepaald of dezee de order wel of niet uit zal voeren, Verkoper behoudt zich het recht voor de order niet te accepteren of aan te passen.
Bij het plaatsen van een order accepteert klant alle condities op deze site, inclusief de verkoopcondities.
Verkoper behoudt zich het recht voor de order te accepteren, af te houden, of te limiteren om wat voor een reden dan ook.

Een besluit voor het niet uitvoeren van een order kan onder andere gebaseerd zijn op kredietredenen, het niet beschikbaar zijn van een product of fouten in de prijs of de productbeschrijving van het product dat klant terugvindt op deze website.

Leveringen
Orders binnen Nederland worden gemiddeld binnen 1 tot 3 dagen vanaf betaling ontvangst verzonden. Dit geld ook voor orders naar het buitenland.
Orders die vóór 12.00 uur zijn binnengekomen, worden normaliter dezelfde dag verwerkt, vooropgesteld dat de betaling binnen is .Hierdoor kan klant de levering vaak binnen 24 uur ontvangen.
Dit is een richtlijn, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Het kan voorkomen dat het langer duurt.
Uitlopen tot 3 werkdagen wordt door ons als acceptabel beschouwd.
Rembours bestellingen duren altijd 48 uur langer.

Verzenden gebeurt met Postnl of met DHL. Hiervoor betaald u een vergoeding. De track en trace die u wordt toegestuurd is normaliter dezelfde avond te vinden bij de email. Ontvangt u die niet , kijk dan eens bij de spam email of controleer het email adres dat u bij bestellen heeft doorgegeven. Deze track en trace is een extra die u gratis ontvangt. Niet ontvangen van een track en trace ligt niet bij 112ink Nederland. Hiervoor zijn PostNl of DHL of uw eigene email server verantwoordelijk. Aan niet ontvangen van track en trace kunnen geen rechten worden ontleend.

Restnotering
Als een artikel tijdelijk niet verkrijgbaar is, wordt de gehele order genoteerd als restnotering totdat deze in zijn geheel kan worden geleverd.
Op verzoek van klant kan de bestelling in deelorders worden afgeleverd; de extra kosten voor verzending zullen dan aan klant doorberekend

Herroepingsrecht

Garantie
Verkoper. garandeert dat de producten op de beoogde wijze functioneren zoals omschreven in de product omschrijving .
Als het product niet op de beoogde wijze functioneert, garandeert Verkoper vervanging door een nieuw product volgens onze reclamatie voorwaarden.
De garantie op klant zijn printer wordt niet beïnvloed wanneer een compatibel ipv een origineel patroon gebruikt.
Wij geven geen garantie op lege toners of patronen. Klant dient de goederen waaarvoor garantie wordt geclaimd in zijn geheel terug te sturen. Verder dient een kopie van de originele factuur te worden bijgevoegd.
Garantie termijn originele producten: fabrieksgarantie, staat meestal op de verpakking van het product vermeld.
Garantie op refilled, rebuild of imitatie toners: tot 12 maanden na aankoopdatum factuur
Garantie op (imitatie) inktpatronen single inkt: tot 6 maanden na aankoopdatum vermeld op de factuur.
Garantie op (imitatie) inktpatronen multi inkt (Bijv. HP300 of Canon PG-545/546 enz) : tot 2 maanden na aankoopdatum vermeld op de factuur.
Garantie op papier, inkt en navulsets:

  • op beschadigde goederen papier, inkt en navulsets bij aflevering geven wij garantie.
  • Is het pakket bij ontvangst al beschadigd, dan dient klant dit te weigeren onder opgave van reden: beschadigd pakket.
  • Nadien, zonder deze vermelding bij ontvangst vervalt alle garantie.

Garantie op hervulbare inktpatronen: Hervulbare inktpatronen dienen binnen 30 dagen na aanschaf te worden gebruikt. Maximale garantieperiode voor hervulbare inktpatronen is 6 maand na aankoop factuurdatum
Ivm met printer firmware aanpassingen kunnen wij na die termijn werking niet meer garanderen
De set dient in zijn geheel geplaatst te worden. Aanbevolen wordt om de software updates voor uw printer te weigeren. Voor bepaalde merken kunt u dit uitschakelen bij : start/instellingen

Standaard geldt dat garantie en garantieperiode ingaat vanaf datum vermeld op de aankoop factuur.

Warranty claims from other countries, then the Netherlands will be charged with shipping costs.

Customer pays shipping costs to the Netherlands and for shipping back they have to pay the costs in advance . Otherwise we will not send new of repaired products.

Omruiling:

Omruiling geldt niet voor inkten en andere vloeistoffen. Wij nemen geen vloeistoffen terug.
Wanneer de verkeerde producten besteld zijn kunnen deze tot 8 dagen na aankoop omgeruild worden.
De producten dienen niet gebruikt te zijn. De verpakking is origineel en niet geopend. Verzendkosten bij omruiling zijn voor de klant. De originele factuur dient te worden meegestuurd.
Voor nieuwe producten worden opgestuurd, dienen de meerkosten vooraf te worden voldaan
Ongefrankeerde post of pakketten worden door ons niet geaccepteerd

Swop or change for another product from another country as the Netherlands is not accepted. Or customer has to pay shipping costs

Reclamaties
Voordat klant defecte of fout geleverde producten retourneert, dient klant contakt op te nemen met onze klantenservice.
Niet werkende producten dienen tot nader order door klant bewaard te worden.
Reclamaties moeten zo snel mogelijk plaatsvinden na de leveringsdatum. Reclamaties over onvolledige zendingen worden tot uiterlijk 5 dagen na aflevering geaccepteerd. Als afleveringsdatum geldt de datum waarop de transporteur het pakket bij klant afgeleverd heeft.


BIJ DEFECTE of VERKEERD GESTUURDE GOEDEREN:
Geef klant- en factuurnummer en de reden van retourneren aan in uw mail of uw telefonische reactie
.
Verstuur de producten (voldoende gefrankeerd) met Kpn --Tnt postgroep
Reclameren ontheft klant niet van de betalingsverplichting. Voeg een kopie van de originele aankoopbon bij het retour te sturen product / producten.
Mocht reclamatie gegrond blijken zal vervanging van het product plaats vinden.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Bij retourneren pakketten frankeren als pakketpost.
Bij door ons verkeerd gestuurde of defecte goederen waarvoor garantie geldt, vraag bij uw melding naar het gratis Antwoordnummer. Let op dit geldt alleen voor retourzendingen die vallen onder garantie en verzonden
Aangetekend of met extra verzekering verstuurde pakketten worden als normale pakketpost vergoed..
Spijtoptanten krijgen na retour sturen van niet gebruikte, en in ongeopende verpakking, het bedrag minus kosten voor verzending teruggestort op bank of giro rekening.

Ontbinding / Herroeping
Bij producten:

Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Als klant aangegeven heeft de goederen te willen retourneren, dienen deze binnen 7 dagen vanaf dan retour te zijn bij verkoper.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat klant, of een vooraf door klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Verkoper mag, mits hij klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Klant kan gebruik maken van Ontbinding / Herroeping mits de goederen niet gebruikt zijn.

Retour van Inkt.

Verzegelde literflessen van Inktec kunnen naar ons retour.

Inkten in verpakking van 30ml tot 500ml

  • Inkten in verpakking van 30ml tot 500ml die u heeft ontvangen kunnen niet terug. Retour wordt niet geaccepteerd. Het is voor ons onmogelijk om te controleren of de inkt in originele staat terug gestuurd zou worden of gedeeltelijk gebruikt is en verdund retour gestuurd zou worden.

Verzending en niet in ontvangst nemen.

Is een pakket verstuurd en kan het pakket niet afgeleverd worden, die kan zijn dat klant niet thuis is of het pakket niet in ontvangst wil nemen, dan kan het naar een pakketpost verlegd worden. Klant heeft dan een aantal dagen om het pakket alsnog af te halen bij het pakketdienst / post. Na een aantal dagen zal het pakket weer naar ons terug gezonden worden. Is het pakket bij ons retour dan  zal het aankoopbedrag zonder verzendkosten terug gestort worden. Klant is dan verantwoordelijk voor de verzendkosten.  Wil klant het pakket alsnog ontvangen, dan moet er opnieuw worden besteld.

Weergave
Op de website getoonde afbeeldingen, en of verpakkingen kunnen afwijken van het aan klant geleverde product.

Aansprakelijkheid
Bij het plaatsen van een order gaat klant ermee akkoord, dat Verkoper’s totale aansprakelijkheid, onder elke wettelijke theorie of claim, gelimiteerd is tot de aanschafprijs die klant betaald heeft voor het product.

Controleer de voorwaarden bij elke nieuwe aankoop op wijzigingen.

112ink huismerk inktpatronen

Onze huismerk inktpatronen behoren tot de Top 10 kwaliteit inktpatronen in Nederland. Goed en altijd XL versie die dan ook nog eens enorm goedkoop zijn.

Daarmee is een goede omschrijving gegeven van ons XL huismerk inktpatronen. Onze huismerk inktpatronen hebben beduidend meer ink dan zelfs de originele XL inktpatroon. Daar komt nog bovenop dat deze, net als de originele patronen, precies goed aangeven hoeveel inkt er nog in de inktpatroon moet zitten. U bespaart echt enorm met deze kwaliteits inktpatronen voor uw HP printer.

Inkt, navulsets en losse flessen inkt voor Brother, Canon, Epson of HP inktpatronen.

Met InkTec inkt bent u verzekerd van een kwalitatief goede inkt. De inkt wordt gemaakt door de grootste inktfabricant ter wereld.
Inktec maakt al sinds 1992 in Zuid Korea inktjet inkt. Eigenlijk al vanaf het begin van Inktjet printers.

Alle genoemde merkennamen, zoals Brother, Canon, Epson, of HP dienen slechts ter identificatie, en zijn in eigendom van de desbetreffende rechtmatige eigenaren.

De navulhandleidingen die wij ter beschikking stellen zijn alleen voor prive gebruik en mogen niet , zonder ons hierover vooraf te informeren, Het is verboden om als toestemming is verleend deze handleidingen te verspreiden zonder ons internet adres www.112ink.nl te vermelden